Полтававодоканал

КП ПОР «Полтававодоканал»

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А
Контактна інформація

Приєднуйтеся до чат-ботів! Докладніше


Увага! З 01. 10. 2016р. — підвищення тарифу на діючі послуги.

30.09.2016, 16:15

Інформація КП "Полтававодоканал" про зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

У відповідності до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі - НКРЕКП) №364 від 24.03.2016 року (зареєстрована Мін’юстом України 27.04.2016 року №643/28773), КП «Полтававодоканал повідомляє про зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

НКРЕКП Постановою № 1413 від 11.08.2016 року ( зареєстровано Міністерством Юстиції України 01.09. 2016 р. за № 1206/ 29336) затвердило КП ПОР «Полтававодоканал»:

- тарифи на централізоване водопостачання у розмірі 6,46 грн/м3 (без ПДВ);

- тарифи на централізоване водовідведення у розмірі 5,04 грн/м3 (без ПДВ).

ПДВ до тарифів нараховується окремо при визначенні вартості спожитих послуг.

Вказані тарифи застосовуватимуся для всіх споживачів, крім споживачів багатоквартирного житлового сектору, для яких тарифи встановлені окремо - Постановою НКРЕКП № 1414 від 11.08.2016 року.

Інформуємо про основні фактори, що вплинули на збільшення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Діючі тарифи КП «Полтававодоканал» були затверджені НКРЕКП два роки тому Постановою №772 від 20 червня 2014 року.

Складові витрат, що враховані у діючих тарифах КП «Полтававодоканал» визначені за цінами на ресурси 2013 року та першого півріччя 2014 року.

На протязі 2014-2016 років збільшилася вартість всіх ресурсів, що використовує КП «Полтававодоканал» на виробництво послуг. Відбулося це через наступне:

підвищення цін:

- на 64,5% - електроенергію;

- на 18% - паливно-мастильні матеріали;

- на 53% - будівельні матеріали;

- на 40,6% - газ природний;

збільшення інших виробничних витрат:

- в 2 рази підвищився податок на землю та на 76% оренда землі;

- на 18% - рентні платежі за користування надрами;

- на 18,1% підвищився мінімальний рівень заробітної плати;

- на 45% збільшилася вартість виробничних послуг сторонніх організацій.

Зростання експлуатаційних витрат призвело до збільшення фактичної собівартості комунальних послуг:

- з централізованого водопостачання на 32,6%;

- з централізованого водовідведення на 29,2%.

Через зазначені вище фактори, діючі тарифи КП «Полтававодоканал» стали економічно необґрунтованими – збитковими. Підприємство отримує збитки від надання послуг, тому неспроможне розраховуватися за матеріально-технічні та енергетичні ресурси, що використовуються на виробництво послуг.

Зазначені об’єктивні обставини стали правовою та економічною підставою для встановлення КП «Полтававодоканал» економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з визначеною структурою тарифів.

Адміністрація КП ПОР «Полтававодоканал»

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Комунального підприємства Полтавської обласної ради "Полтававодоканал"
Без ПДВ

з/п
Найменування показників Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 101 947,237 6,0994 70 883,468 4,7581
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 51 792,345 3,0987 23 085,808 1,5496
1.1.1 електроенергія 51 527,006 3,0828 23 008,552 1,5445
1.1.2 витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання/ очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.3 витрати на реагенти 265,339 0,0159 77,256 0,0052
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 14 116,873 0,8446 18 137,551 1,2175
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 10 195,582 0,6100 14 314,696 0,9609
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 3 105,712 0,1858 3 990,261 0,2678
1.3.2 амортизаційні відрахування 4 432,400 0,2652 8 642,800 0,5802
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 2 657,470 0,1590 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 1 681,635 0,1129
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 25 842,436 1,5461 15 345,413 1,0301
1.4.1 витрати на оплату праці 9 572,527 0,5727 6 720,248 0,4511
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 2 105,956 0,1260 1 478,455 0,0992
1.4.3 амортизаційні відрахування 981,300 0,0587 733,700 0,0492
1.4.4 інші витрати 13 182,653 0,7887 6 413,010 0,4305
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 3 370,366 0,2016 2 348,938 0,1577
2.1 витрати на оплату праці 2 099,787 0,1256 1 459,973 0,0980
2.2 відрахування на соціальні заходи 461,953 0,0276 321,194 0,0216
2.3 амортизаційні відрахування 59,500 0,0036 43,400 0,0029
2.4 інші витрати 749,126 0,0448 524,371 0,0352
3 Витрати на збут, у тому числі: 2 584,700 0,1546 1 797,368 0,1206
3.1 витрати на оплату праці 1 879,454 0,1124 1 306,776 0,0877
3.2 відрахування на соціальні заходи 413,480 0,0247 287,491 0,0193
3.3 амортизаційні відрахування 6,700 0,0004 4,900 0,0003
3.4 інші витрати 285,066 0,0171 198,201 0,0133
4 Інші операційні витрати 58,751 0,0035 40,849 0,0027
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 107 961,054 6,4592 75 070,623 5,0391
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 0,000 0,0000
8 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн 107 961,054 75 070,623
9 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 6,46 5,04
10 Обсяг реалізації, тис. м3 16 714,30 14 897,50
Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

Зазначаємо, що КП ПОР «Полтававодоканал» повідомив споживачів 30.08.2016 р. в обласній газеті «Зоря Полтавщини» та на офіційному сайті підприємства про затверджені НКРЕКП тарифи на послуги КП ПОР «Полтававодоканал» із зазначеною іх структурою тарифів.

А. Чумак

Інші новини