Полтававодоканал

КП ПОР «Полтававодоканал»

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А
Контактна інформація

Приєднуйтеся до чат-ботів! Докладніше


Увага! Інформація про намір

10.07.2015, 16:47

Інформація про намір КП "Полтававодоканал" здійснити зміну тарифів на послуги з

централізованого водопостачання та водовідведення

І.

У відповідності до положень Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого 30.07.2012 року № 390 (із змінами від 22.12.2014 року) та зареєстрованого Мінюстом України 16.08.2012 року за № 1380/21692, до відома споживачів послуг доводиться наступна інформація.

Двадцятого червня 2014 року Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) № 772 були встановлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для КП «Полтававодоканал», що введені в дію з 1.08.2014 року.

З часу встановлення тарифів відбулося зростання цін на енергоносії (електроенергію, газ природний, паливно-мастильні матеріали), централізоване теплопостачання та інші матеріально-технічні ресурси, що призвело до збільшення фактичної собівартості послуг у порівнянні з врахованою в діючих тарифах КП «Полтававодоканал», а саме на:

- централізоване водопостачання – 17,9 %.

- централізоване водовідведення – 29,5 %.

Фактичний рівень відшкодування економічно - обґрунтованих витрат підприємства діючими тарифами склав:

- централізоване водопостачання – 84,8 %

- централізоване водовідведення – 77,2 %.

Внаслідок підвищення цін на енергоносії та інші матеріальні ресурси без одночасного підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, КП «Полтававодоканал» отримало збитки за І квартал у сумі - 7,9 млн.грн., за І півріччя очікується – 16 млн.грн.

Враховуючі вищезазначене, КП «Полтававодоканал» звернулося до НКРЕКП із проханням встановити тарифи на централізоване водопостачання 5,55 грн./м3 та централізоване водовідведення 4,24 грн./м3 з урахуванням підвищення цін на енергоносії. Зазначені тарифи визначені без отримання прибутку та без ПДВ. Вартість спожитих послуг розраховується за тарифами з ПДВ.

Розрахунки планових тарифів, що надані до НКРЕКП врахували підвищення цін на електроенергію, газ природний, паливно-мастильні матеріали, централізоване теплопостачання.

Так, витрати на електроенергію зросли на 29,4% в послугах водопостачання, на 32,9 % в послугах водовідведення, через підвищення тарифів на електроенергію на 40,8 % - перший клас напруги та на 26,1 % другий клас;

Витрати на газ природний зросли на 45,8 % в послугах водопостачання, на 41,1% в послугах водовідведення, через зростанні ціни на 43,2%;

Витрати на паливно-мастильні матеріали зросли на 28,2 % в послугах водопостачання, на 21,9 % в послугах водовідведення, що викликано зростанням цін на бензин, дизпаливо та газ скраплений в середньому на 18 %;

Витрати на централізоване теплопостачання збільшились на 74,4 % в послугах водопостачання, на 66,1% в послугах водовідведення, через зростання тарифів на ці послуги на 75%.

Плановий тариф на послуги з централізованого водопостачання збільшився у порівнянні з діючим тарифом на ці послуги на 14 %.

Плановий тариф на послуги з централізованого водовідведення збільшився у порівнянні з діючим тарифом на ці послуги на 8,7 %.

Планові тарифи на централізоване водопостачання 5,55 грн./м3 та централізоване водовідведення 4,24 грн./м3 не передбачають зменшення обсягів реалізації цих послуг, яке фактично має місце. З огляду на це, наступна зміна тарифів на послуги КП «Полтававодоканал» буде здійснена з урахуванням уточненого річного плану обсягів виробництва та реалізації послуг, що передбачено нормативно-правовими актами України.

Генеральний директор

КП «Полтававодоканал» О.І. Кретович

ІІ. Інформація щодо діючих та планових тарифів КП «Полтававодоканал»

Дані наведені без ПДВ; (ПДВ - 20% нараховується окремо до тарифу та витрат).

Централізоване

водопостачання

водовідведення

тис.грн.

грн./м3

тис.грн.

грн./м3

Діючий тариф

х

4,87

х

3,90

Рівень відшкодування діючим тарифом фактичної собівартості послуг, %

84,8

77,2

Плановий економічно-обгрунтований тариф

х

5,55

х

4,24

Структура планового економічно-обгрунтованого тарифу

Виробнича собівартість усього, у т.ч.:

99700,6

5,1748

65287,6

3,9527

Прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

49840,7

2,5869

22039,6

1,3343

електроенергія

49521,0

2,5703

20704,2

1,2535

витрати на придбання води

0

0,0000

0,0

0,0000

витрати на реагенти

319,7

0,0166

1335,4

0,0808

матеріали, запасні частина та інші матеріальні ресурси (ремонт)

0,0

0,0000

0,0

0,0000

Прямі витрати на оплату праці

12136,9

0,6299

14898,7

0,9020

Інші прямі витрати, у тому числі:

15960,00

0,8284

15199,00

0,9202

відрахування на соціальні заходи

4596,2

0,2386

5642,1

0,3416

амортизаційні відрахування (за податковим обліком)

4041,6

0,2098

7177,2

0,4345

підкачка та транспортування води сторонніми організаціями

2828,4

0,1468

0,0

0,0000

інші прямі витрати

4493,8

0,2332

2379,7

0,1441

Загальновиробничі витрати

21763,0

1,1296

13150,3

0,7962

витрати на оплату праці

7632,9

0,3962

5105,6

0,3091

відрахування на соціальні заходи

2890,6

0,1500

1933,5

0,1171

амортизаційні відрахування (за податковим обліком)

829,8

0,0431

555,0

0,0336

інші витрати

10409,7

0,5403

5556,2

0,3364

Адміністративні витрати

3764,9000

0,1953

2465,2000

0,1493

витрати на оплату праці

2204,7

0,1144

1443,6

0,0874

відрахування на соціальні заходи

834,9

0,0433

546,7

0,0331

амортизаційні відрахування (за податковим обліком)

37,0

0,0019

24,2

0,0015

інші витрати

688,3

0,0357

450,7

0,0273

Витрати на збут

3351,1

0,1739

2194,0

0,1329

витрати на оплату праці

2322,6

0,1205

1520,8

0,0921

відрахування на соціальні заходи

879,6

0,0457

575,9

0,0349

амортизаційні відрахування (за податковим обліком)

8,5

0,0004

5,5

0,0003

інші витрати

140,4

0,0073

91,8

0,0056

Інші операційні витрати

98,3

0,0051

64,4

0,0039

Фінансові витрати

0,0

0,0000

0,0

0,0000

Повна собівартість

106914,9

5,55

70011,2

4,24

Розрахунковий прибуток

0,0

0,0

0,0

0,0

Обсяг реалізації послуг, тис.м3

19266,7

16517,7


Зауваження та пропозиції споживачів щодо наміру КП «Полтававодоканал» здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення приймаються на протязі 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів здійснити зміну тарифів.

Адреса, на яку необхідно надсилати зауваження та пропозиції споживачів: 36020,м. Полтава, вул. П. Комуни 40а.

Генеральний директор

КП «Полтававодоканал»

О.І. Кретович

Інші новини