Полтававодоканал

КП ПОР «Полтававодоканал»

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А
Контактна інформація

Приєднуйтеся до чат-ботів! Докладніше


ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

07.05.2019, 09:19

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________201812262539________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Видобування питних підземних вод (корисні копалини загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994р. №827) з Карлівського родовища ділянка «Центральна» (свердловини №2, №3, №4, №245(7), №438(8), №6), що розташоване в м. Карлівка Карлівського району Полтавської області з метою забезпечення господарсько-питних і виробничих потреб населення та підприємств міста Карлівка.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

Водозабір підприємства складається з шести свердловини №2, №3, №4, №245(7), №438(8), №6, які пробурені у період з 1959 по 1981 роки на глибини 152,0 – 220 м. Дебіти свердловин знаходяться в межах 10-16 м3/год. Експлуатаційні свердловини №№ 4, 245(7), 438(8), що обґрунтовують запаси підземних вод; спостережні свердловини №№ 2, 3, 6.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) Планована діяльність здійснюється в місті Карлівка Карлівського району Полтавської області, на водозаборі № 1 підприємства на східній околиці міста. Водозабір №1 (свердловини №2, №3, №4, №245(7), №438(8), №6) розташований на вулиці Левада (Фрунзе), 21 у місті Карлівка Карлівського району Полтавської області.

2. Суб’єкт господарювання

Комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ 03361661

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

36020, м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а, телефон (0532) 50-64-11, 50-85-46

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації, 36000, м.Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-pl.gov.ua., Контактна особа: Корнюшкіна Ірина Михайлівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде продовження строку дії спеціального дозволу № 1957 від 30 липня 1999 року на користування надрами без проведення аукціону з метою видобування питних підземних вод на ділянці «Центральна» Карлівського родовища надр водозабору Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», що розташований у м.Карлівка Карлівського району Полтавської області.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

24 травня 2019 року, об 11.00 годині, за адресою: Полтавська область, Карлівський район, місто Карлівка, вул. Полтавський шлях, 95 в приміщенні Карлівського районного будинку культури – вхід вільний

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації, 36000, м.Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-pl.gov.ua., Контактна особа: Корнюшкіна Ірина Михайлівна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації, 36000, м.Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-pl.gov.ua., Контактна особа: Корнюшкіна Ірина Михайлівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 167 аркушах.

__________________________________________________________________________________________ (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

м. Полтава, вул. Козака, 1а , каб., 18, контактна особа: Лозицька Тетяна Іванівна, тел. (0532) 50-85-46

місто Карлівка, Карлівського району Полтавської області, вул. Полтавський шлях, 54 Карлівська міська рада, міський голова Наконечний Олександр Сергійович, 05346-98-209, 05346-98-208

Ознайомлення з 10 травня 2019 року

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Інші новини