Полтававодоканал

КП ПОР «Полтававодоканал»

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А
Контактна інформація

Приєднуйтеся до чат-ботів! Докладніше


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА 11. 08. 2016  № 1413

30.09.2016, 16:02

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.08.2016 № 1413Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 вересня 2016 р.
за № 1206/29336

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за № 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 995/29125 (із змінами), такі зміни:

1) доповнити пункт 1 новими підпунктами такого змісту:

«47) міському комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» зі структурою, наведеною в додатку 47 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 6,38 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 5,58 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

48) комунальному підприємству «Вінницяоблводоканал» зі структурою, наведеною вдодатку 48 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 5,23 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 3,25 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

49) комунальному підприємству «Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» зі структурою, наведеною в додатку 49 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 4,76 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 5,02 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

50) комунальному підприємству «Луцькводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 50до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 3,89 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 4,19 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

51) товариству з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» зі структурою, наведеною в додатку 51 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 6,34 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 4,97 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

52) комунальному підприємству «Водопостачання м. Вознесенська» зі структурою, наведеною в додатку 52 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 7,30 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 19,74 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

53) публічному акціонерному товариству «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» зі структурою, наведеною в додатку 53 до цієї постанови:

на централізоване водовідведення - 1,68 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

54) комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» зі структурою, наведеною в додатку 54 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 6,46 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 5,04 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).»;

2) доповнити постанову новими додатками 47-54, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ОО Офіційний вісник України

від 30.09.2016 — 2016 р., № 75


Додаток 54
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 16.06.2016 № 1141
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
комунального підприємства Полтавської обласної ради "Полтававодоканал"
Без ПДВ

з/п
Найменування показників Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 101 947,237 6,0994 70 883,468 4,7581
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 51 792,345 3,0987 23 085,808 1,5496
1.1.1 електроенергія 51 527,006 3,0828 23 008,552 1,5445
1.1.2 витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.3 витрати на реагенти 265,339 0,0159 77,256 0,0052
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 14 116,873 0,8446 18 137,551 1,2175
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 10 195,582 0,6100 14 314,696 0,9609
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 3 105,712 0,1858 3 990,261 0,2678
1.3.2 амортизаційні відрахування 4 432,400 0,2652 8 642,800 0,5802
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 2 657,470 0,1590 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 1 681,635 0,1129
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 25 842,436 1,5461 15 345,413 1,0301
1.4.1 витрати на оплату праці 9 572,527 0,5727 6 720,248 0,4511
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 2 105,956 0,1260 1 478,455 0,0992
1.4.3 амортизаційні відрахування 981,300 0,0587 733,700 0,0492
1.4.4 інші витрати 13 182,653 0,7887 6 413,010 0,4305
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 3 370,366 0,2016 2 348,938 0,1577
2.1 витрати на оплату праці 2 099,787 0,1256 1 459,973 0,0980
2.2 відрахування на соціальні заходи 461,953 0,0276 321,194 0,0216
2.3 амортизаційні відрахування 59,500 0,0036 43,400 0,0029
2.4 інші витрати 749,126 0,0448 524,371 0,0352
3 Витрати на збут, у тому числі: 2 584,700 0,1546 1 797,368 0,1206
3.1 витрати на оплату праці 1 879,454 0,1124 1 306,776 0,0877
3.2 відрахування на соціальні заходи 413,480 0,0247 287,491 0,0193
3.3 амортизаційні відрахування 6,700 0,0004 4,900 0,0003
3.4 інші витрати 285,066 0,0171 198,201 0,0133
4 Інші операційні витрати 58,751 0,0035 40,849 0,0027
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 107 961,054 6,4592 75 070,623 5,0391
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 0,000 0,0000
8 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн 107 961,054 75 070,623
9 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 6,46 5,04
10 Обсяг реалізації, тис. м3 16 714,30 14 897,50
Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення
А. Чумак

Інші новини