Полтававодоканал

КП ПОР «Полтававодоканал»

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А
Контактна інформація

Приєднуйтеся до чат-ботів! Докладніше


До уваги споживачів!

18.05.2018, 15:38

Увага!

КППОР «Полтававодоканал» повідомляє, про необхідність встановлення на 2019 рік економічно – обґрунтованих тарифів з урахуванням зміни цін на матеріально-технічні ресурси, мінімальної заробітної плати, вартості виробничих послуг, що відбулося в 2018 році.

Очікується, що в 2019 році тарифами діючими в 2018 році не будуть відшкодовуватися експлуатаційні витрати підприємства на виробництво та реалізацію послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Починаючи з кінця 2017 року почалося стрімке зростання цін (для юридичних осіб) на електроенергію, податки та обов’язкові збори до бюджету, газ природний, централізоване теплопостачання та інші матеріально-технічні ресурси. З грудня 2018 року збільшиться прожитковий мінімум для працездатних громадян, що безпосередньо вплине на збільшення витрат на оплату праці в 2019 році. Все це призведе до збільшення витрат підприємства на виробництво та реалізацію послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Враховуючі це, підприємство зобов’язане ( у відповідності до законодавства) здійснити розрахунки та економічне обґрунтування прогнозних тарифів на 2019 рік.

Зауваження та пропозиції стосовно повідомлення КППОР «Полтававодоканал», приймаються від зацікавлених осіб на протязі 14 календарних днів з дня оприлюднення цього повідомлення на даному сайті за адресою 36020 м. Полтава, вул. Пилипа Орлика 40а.

Структура прогнозних тарифів КППОР "Полтававодоканал" на 2019 рік

на централізоване водопостачання та водовідведення

грн./м3 (без ПДВ)

№ з/п

Показник

2019 рік

водопостачання

водовідведення

1

Виробнича собівартість, усього, у тому числі:

10,2883

9,6479

електроенергія

3,9918

2,4294

витрати на реагенти

0,1128

0,1373

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (витрати на ремонти)

0,9778

0,9174

прямі витрати на оплату праці

1,5440

2,4562

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

0,3397

0,5404

амортизація необоротних активів виробничого призначення

0,2898

0,6373

загальновиробничі витрати

2,6527

2,2128

2

Адміністративні витрати

0,4693

0,4401

3

Витрати на збут

0,2949

0,2767

4

Інші операційні витрати

0,0016

0,0015

5

Фінансові витрати/ Інші витрати

0,0

0,0

6

Усього витрат повної собівартості

11,0541

10,3662

7

Планований прибуток

0,0

0,0

8

Сума компенсації витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період

0,3026

0,3232

9

Прогнозні тарифи

11,36

10,69

Структура прогнозних тарифів КППОР "Полтававодоканал"
на 2019 рік
на послуги з централізованого постачання холодної води, воовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

грн. /м3(без ПДВ)

водопоста-чання

водоповідве
-дення

А

Б

8

1

Виробнича собівартість, усього, у тому числі:

11,3627

10,692

загальновиробничі витрати

0,0027

0,002

2

Адміністративні витрати

0,0232

0,022

3

Витрати на збут

0,5764

0,542

4

Усього витрат повної собівартості

11,96

11,26

5

Планований прибуток

0

0

Прогнозні тарифи

11,96

11,26

Інші новини